Geschiedenis

Op 5 juli 1918 werd besloten tot de oprichting van ‘Zeilvereeniging Aeolus’. Na enig gesteggel met de gemeente Amsterdam kreeg de vereniging een locatie voor de haven in het Hoofdkanaal Oost, later (in 1919) omgedoopt tot het Johan van Hasseltkanaal, in Amsterdam-Noord.

haven1925

Aeolus telde na de eerste aanleg in 1919 circa 40 ligplaatsen.

De economische recessie na de Eerste Wereldoorlog maakte het voor veel leden moeilijk om zich de luxe van een plezierjachtje te kunnen blijven permitteren. Daardoor was er een behoorlijk verloop. Over het algemeen was de haven optimaal in gebruik.

luchtfoto

Tot het eind van de jaren dertig telde de vereniging vrijwel uitsluitend zeilboten, maar naarmate de jaren verstreken, werden steeds meer zeilscheepjes uitgerust met een hulpmotor en nam ook het aantal motorboten toe.

De Tweede Wereldoorlog bracht Aeolus een zeer zware slag toe. Het ledental liep terug. Er werd nauwelijks nog gevaren, temeer daar er door de Duitsers op het IJ een vaarverbod voor pleziervaartuigen was ingesteld.

Na de oorlog pakte men de draad weer op. In 1967 waren er 36 motorboten en nog maar 6 zeilboten. Als gevolg hiervan werd in 1979 bij herziening van de statuten de naam gewijzigd in ‘Watersportvereniging Aeolus’. Pas in de jaren tachtig nam het aantal zeilers weer toe.

cartoon

In 1982 ontstond er grote paniek toen de gemeente Amsterdam een onderzoek instelde naar de mogelijkheid van herstructurering van bedrijventerreinen. Als gevolg hiervan zou de haven moeten verdwijnen. Na bijna zes jaar beraadslagingen en heftige discussies werd besloten de haven te verplaatsen. Op 26 september 1988 werd de eerste paal geslagen aan de Motorkade, ook in Amsterdam-Noord.

Een gezellige haven met meer dan 60 ligplaatsen waar we tot vandaag de dag trots op zijn. Zie uit de lucht: https://www.youtube.com/watch?v=NOIbIQ7YHps. En uiteraard vierden we in 2018 ons 100-jarige jubileum uitbundig.

Sinds 1918 is Aeolus een vaste waarde aan de noordoever van het IJ in Amsterdam. Dit werd op 12 januari 2019 bevestigd door wethouder sportzaken van de gemeente Amsterdam. Mevr. Kukenheim reikte als loco burgemeester de koninklijke erepenning uit. De voorzitter nam die namens de vereniging in ontvangst. Een mooi begin van het nieuwe 101ste jaar!

What’s in a name: Aeolus (Gr. Aiolos)
In de Griekse mythologie is Aeolus door Zeus aangesteld als bewaker van de winden. Hij was een sprookjesachtige figuur die de winden bijeengebonden hield in een leren zak en huisde op het ontoegankelijke eiland Aeolia. In latere beschrijvingen is hij een koning en zijn de winden opgeslagen in een berghol. Naar hem worden de Liparische Eilanden, ook wel de Eolische Eilanden, genoemd.

Bedankt voor het lezen! Help mee onze site levendig te maken en geef uw reactie a.u.b?