Leden, Lid Worden en Winterliggers

gebouw01Wsv Aeolus floreert als vereniging dankzij de belangeloze inzet van alle leden. Dat maakt lage tarieven mogelijk. Dat willen we zo houden, dus alle leden doen mee. Twee maal per jaar houden we een werkdag om de haven zomer- of winterklaar te maken. Daarnaast draait ieder lid in het vaarseizoen een week havendienst (overdag of in de avond). Meer weten over hoe we bij Aeolus het lidmaatschap zien? Zie:

Wat zit er vast aan het lidmaatschap bij Aeolus

LID WORDEN?
Als u voor het lidmaatschap en een plek in de haven in aanmerking wilt komen, moet u woonachtig zijn in Amsterdam (020 gebied). De haven telt 58 boxen, 3 van 15 m, 6 van 12 m, 31 van 10 m en 18 van 8 m. Af en toe komt er een box vrij.
U meldt zich aan met een volledig ingevuld aanmeldingformulier,  een foto van het schip en een verzekeringsbewijs, na het doorlezen van de voorwaarden (klik op de link hieronder voor voorwaarden en het formulier). Stuur het formulier naar: secretarisaeolus@gmail.com. Onvolledige aanvragen nemen we niet in behandeling Na aanmelding nodigt de havencommissaris u uit voor een kennismakingsgesprek. Gesprekken zijn als regel in het najaar (oktober) en het voorjaar (maart). Als het wederzijds goed bevalt, kunt u in aanmerking komen voor het lidmaatschap. Wanneer er een passende box vrij is, dan stelt het bestuur u voor als aspirant-lid aan de ledenvergadering. Na een jaar wordt het aspirant-lidmaatschap normaliter omgezet in een volledig lidmaatschap, als u aan de daartoe geldende voorwaarden voldoet. Als er nog geen ligplaats vrij is, kunt u ervoor kiezen om op de wachtlijst te komen.

Inschrijfformulier & Voorwaarden_aspirant leden-maart 2019

Elk (Aspirant) Lid dient over een Instructie Verantwoord Alcohol Schenken (IVA) te beschikken.De IVA instructie van het NOC*NSF en de sportbonden kun je hier vinden.

WINTERLIGPLAATS?
Niet-leden kunnen in aanmerking komen voor een winterligplaats in de periode 1 november – 31 maart). Het wintertarief is €12.00 per meter per kalendermaand. Als u een winterligplaats wilt, download dan het formulier hieronder, vul het volledig in en stuur het naar de Havenmeester en Havencommissaris (emailadressen op het formulier). Er wordt contact met u opgenomen. Onvolledige aanvragen worden niet in behandeling genomen.

Inschrijfformulier_Voorwaarden_winterliggers

Bedankt voor het lezen! Help mee onze site levendig te maken en geef uw reactie a.u.b?