Inspraak Hamerkwartier

In de lopende inspraakprocedure heeft het bestuur het volgende ingebracht:

WSV AEOLUS  is al 100 jaar in het Hamerkwartier gevestigd. Onze biotoop is Amsterdam-Noord, we horen aan de Noordoever van het IJ. We zijn een echte Amsterdam Noord vereniging. Onze leden zijn echter woonachtig in het hele 020-gebied. Bij Aeolus is de verbinding tussen Noord en de rest van de stad en vice versa al lang gerealiseerd!

De vereniging heeft als doel bevordering en beoefening van watersport in Amsterdam. Onze kernwaarden zijn: betaalbaar voor iedereen, zelfwerkzaamheid, benutten van talenten, egalitair, kleinschalig. Ook dragen we er aan bij dat maatschappelijk zwakkere watersporters tegen een sociale passanten prijs kunnen afmeren in Amsterdam. Aeolus draagt bij aan de betekenis van Amsterdam als “stad aan het water”. En speelt een rol in de betekenis van Amsterdam voor de watersport, o.a. in het faciliteren van de scheepvaart op de staande mast route.

Onze ambitie is een levendig haventje in stand te houden. We willen investeren in nieuwbouw. We willen een krachtig voorbeeld zijn van een kleinschalige parel in de stad: sportief, niet-commercieel gedreven,  kleinschalig en passend in de buurt[1]. We willen met de Aeolus faciliteiten aan de noordoever van het IJ een uithangbord zijn van samenwerking tussen buurt, gemeente, nieuwe ondernemers (o.a. hotel) en Aeolus als watersportvereniging.

Wij vinden, dat – mochten wij verhuizen moeten –  we weer een plek in het Hamerkwartier moeten krijgen. Daar liggen al 100 jaar onze Roots! Wij hoeven niet weg van het Motorkanaal. Maar mocht dat nodig zijn, dan werken we – mits we serieus genomen worden – uiteraard mee aan een verhuizing. We zijn al in gesprek met de projectorganisatie Sprong over het IJ. Die onderzoekt nu (december 2017) waar de brug vanaf het Java Eiland moet aanlanden in Noord. De locatie is nog niet bepaald.Hun zoekgebied loopt van het Motorkanaal tot aan Albermarle. Bij gesprekken over een locatie benutten wij een aantal criteria (zie de nota: Aeolus: een toekomst met de wind in de zeilen): Congruentie met kernwaarden, aantrekkelijk voor passanten en leden, ruimte voor passanten, beveiligbaar, vrije uitvaart, ontmoetingsruimte, opslagruimte en ruimte voor onderhoud.

Wij zien nu drie mogelijke scenario´s:

  1. Bij een brug met aanlanding in het Motorkanaal komen Veerhaven en de kom bij Albermarle in aanmerking als locatie;
  2. Bij een brug met aanlanding ter hoogte van de Hamerstraat komen Veerhaven en Albermarle in aanmerking;
  3. Bij een brug met aanlanding ter hoogte van de Veerhaven komen Motorkanaal en Albermarle in aanmerking.

Gezien onze criteria gaat onze voorkeur uit naar Motorkanaal of Veerhaven.

De komende tijd is het belangrijk dat bij de discussie over inrichting van het Hamerkwartier ook de aanlanding van de brug wordt betrokken. Daarom willen we graag zien dat in de volgende versies van projectnota en de kaarten onze haven is ingetekend; zo lang er geen definitieve keuze is bepaald, op de drie hierboven genoemde locaties: dus Motorkade, Veerhaven en in de kom bij Albermarle.

[1] niet een grootschalige Marina ergens op een industrieterrein

 

Bedankt voor het lezen! Help mee onze site levendig te maken en geef uw reactie a.u.b?

Geef een reactie