Categoriearchief: Bestuur

In de categorie ‘Bestuur’ komen de mededelingen van het bestuur.

Corona update

De haven is open voor passanten. Voor leden en passanten gelden de volgende maatregelen op de haven : De sanitaire ruimtes zijn geopend. De kantine en het terras gaan naar verwachting 1 juli open. Volg ook op de haven de regels van de overheid, zoals minstens 1.5 meter afstand houden Lees hier de Aeolus corona maatregelen. Evenementen en vergaderingen zijn niet toegestaan. – bijgewerkt 4 juli 2020- Bedankt voor het lezen! Help mee onze site levendig te maken en geef uw reactie a.u.b? (meer…)

Inspraak Hamerkwartier

In de lopende inspraakprocedure heeft het bestuur het volgende ingebracht: WSV AEOLUS  is al 100 jaar in het Hamerkwartier gevestigd. Onze biotoop is Amsterdam-Noord, we horen aan de Noordoever van het IJ. We zijn een echte Amsterdam Noord vereniging. Onze leden zijn echter woonachtig in het hele 020-gebied. Bij Aeolus is de verbinding tussen Noord en de rest van de stad en vice versa al lang gerealiseerd! De vereniging heeft als doel bevordering en beoefening van watersport in Amsterdam. Onze kernwaarden zijn: betaalbaar voor iedereen, zelfwerkzaamheid, benutten van talenten, egalitair, kleinschalig. Ook dragen we er aan bij dat maatschappelijk zwakkere watersporters tegen een sociale passanten prijs kunnen afmeren in Amsterdam. Aeolus draagt bij aan de betekenis van Amsterdam als “stad aan het water”. En speelt een rol in de betekenis van Amsterdam voor de watersport, o.a. in het faciliteren van de scheepvaart op de staande mast route. Onze ambitie is een levendig haventje in stand te houden. We willen investeren in nieuwbouw. We willen een krachtig voorbeeld zijn van een kleinschalige parel in de stad: sportief, niet-commercieel gedreven,  kleinschalig en passend in de buurt[1]. We willen met de Aeolus faciliteiten aan de noordoever van het IJ een uithangbord zijn van samenwerking tussen buurt, gemeente, nieuwe ondernemers (o.a. hotel) en Aeolus als watersportvereniging. Wij vinden, dat – mochten wij verhuizen moeten –  we weer een plek in het Hamerkwartier moeten krijgen. Daar liggen al 100 jaar onze Roots! Wij hoeven niet weg van het Motorkanaal. Maar mocht dat nodig zijn, dan werken we – mits we serieus genomen worden – uiteraard mee aan een verhuizing. We zijn al in gesprek met de projectorganisatie Sprong over het IJ. Die onderzoekt nu (december 2017) waar de brug vanaf het Java Eiland moet aanlanden in Noord. De locatie is nog niet bepaald.Hun zoekgebied loopt van het Motorkanaal tot aan Albermarle. Bij gesprekken over een locatie benutten wij een aantal criteria (zie de nota: Aeolus: een toekomst met de wind in de zeilen): Congruentie met kernwaarden, aantrekkelijk voor passanten en leden, ruimte voor passanten, beveiligbaar, vrije uitvaart, ontmoetingsruimte, opslagruimte en ruimte voor onderhoud. Wij zien nu drie mogelijke scenario´s: Bij een brug met aanlanding in het Motorkanaal komen Veerhaven en de kom bij Albermarle in aanmerking als locatie; Bij een brug met aanlanding ter hoogte van de Hamerstraat komen Veerhaven en Albermarle in aanmerking; Bij een brug met aanlanding ter hoogte van de Veerhaven komen (meer…)